חדשות השכבהימי הולדת

21.7:
בלנרו פלג טל
22.7:
בל הגר
23.7:
מרוז אופיר
25.7:
בר ניב לירן
26.7:
פלור עדי
27.7:
סירי נועם דוד

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תש"פ, 2020-2019

במדור חטיבה עליונה

היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

הסעות


לקראת תשע"ט

עודכן בתאריך 4.2.19

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40