8.1.2018
תלמידים יקרים - נא מלאו סקר זה
משוב לתלמידים - מחצית ראשונה


6.1.2018

מסע השכבה יוצר לדרך


המסע יערך בין התאריכים 12.2 - 15.2.
למסע מוצלח עבור כולם מלאו
מלאו את הטופס מיידית
9.11.2017
שעות האיסוף ללימודים ביום שישי -בהודעות מתחת ליומן אירועים במדור חטיבה עליונה
לכל חדשות דרור