17.9.2020
משרד החינוך מעמיד לרשות התלמידים, עובדי ההוראה וההורים - קן תמיכה רגשית.
הקו יפעל בימים א`-ו` בין השעות 8:00-14:00.
מספר הטלפון: 073-3931888