5.6.2021
שעות איסופים והרשמה להסעות במדור הסעות ובדף השכבה