14.7.2019
מנתוני משרד החינוך פורסם
95.5 אחוזים מתלמידי קריית חינוך דרור זכאים לתעודת בגרות.
גאווה וכבוד -
בהצלחה לתלמידים ותודה לכל הסגל.
26.6.2019
פורסמו ציוני בגרות מועד קיץ במתימטיקה ואנגלית - במדור בגרויות ולימודים