19.11.2023
עודכנו שעות הלמידה במערכות באתר - ושעות ההסעות, החל מיום א` , 19.11.23