מה בחדשות? לרשימה המלאה
19.01.2017
פורסמו ציונים שנתיים באזרחות ומתמטיקה במדור לימודים
10.01.2017
לתלמידים הנבחנים בבגרות מתמטיקה וזקוקים להסעה - ביום שני הקרוב, 23.1.17
נא הקפידו להירשם מידית ההרשמה תיסגר ביום חמישי בצהריים. הרשמה לאיסוף לבגרות ביום שני
אתרים
הסעות
החיים ברשת - "גלישה בטוחה"
משו"ב - מידע אישי והודעות.
התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית
מעבר מחטיבת ביניים לחטיבה עליונה
חדרי תחום
אבידות ומציאות
מידעת
משו"ב – מידייות, שקיפות ובקרה
אורחות חיים ותקנון
יומן אירועים ופעילויות : פיס ומידעת
פייסבוק
תחומים ומקצועות לימוד
קישורים מהירים
כתובת:
צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 4061866
טלפון: 09-761-3777 פקס: 09-761-3770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - סמל מוסד: 844076 קריית חינוך ניסויית "דרור" © 2017