הודעות וחדשות

14.7.2019
מנתוני משרד החינוך פורסם
95.5 אחוזים מתלמידי קריית חינוך דרור זכאים לתעודת בגרות.
גאווה וכבוד -
בהצלחה לתלמידים ותודה לכל הסגל.
26.6.2019
פורסמו ציוני בגרות מועד קיץ במתימטיקה ואנגלית - במדור בגרויות ולימודים


גאווה וכבוד - מנתוני משרד החינוך פורסם ב - 14.7.19 95.5 אחוזים מתלמידי קריית חינוך דרור זכאים לתעודת בגרות.

לחדרי תחום..

YS