הודעות וחדשות

17.9.2020
משרד החינוך מעמיד לרשות התלמידים, עובדי ההוראה וההורים - קן תמיכה רגשית.
הקו יפעל בימים א`-ו` בין השעות 8:00-14:00.
מספר הטלפון: 073-3931888
11.9.2020
וודאות ואי וודאות – התייחסות פילוסופית, מדעית ואמנותית
והמלצה על ספרים, סרטים ושירים המציגים אותה –
נמצאים בתצוגה במבואת מידעת דולב
פתיחת שנת הלימודיםלחדרי תחום..

YS