הודעות וחדשות

26.6.2019
פורסמו ציוני בגרות מועד קיץ במתימטיקה ואנגלית - במדור בגרויות ולימודים


26.6.2019
שעות הפתיחה של מידעת דולב בחופשת הקיץ


ימים ראשון - חמישי- 08:00-16:00
ניתן לשאול ספרים במהלך החופשה


בין התאריכים 21.7.2018 – 10.8.2018
תהיה המידעת סגורה


לפרטים נוספים – 7613702/3 09
למידעת רימון יש לתאם מראש בטלפון 7613776 09
חופשה נעימה!


16.5.2019
שעות איסוף לבחינות בגרות במדור בגרויות בעמוד הראשילחדרי תחום..

YS