חדשות השכבה

24.1.2020
פורסמה מערכת מחצית ב'
ימי הולדת

9.4:
ענטר יהלי ש
קטרי יערה
11.4:
פיינמסר שגיא רועי
13.4:
אסיאס מאיה
סלע עומר
14.4:
אקטע אראל
ברק שירה
לוי מור

שנת לימודים תש"פ 2020-2019

עודכן ב:13/2/2020

דבר המקשרת

סיכום שבועי - מקשרת השכבה 13/2/2020
אישור יציאה למסע - להחתים הורים - לחץ
דבר המקשרת - שבועות קודמים: