חדשות השכבה8.4.2018
עדכוני מערכת ירשמו באתר


ימי הולדת

24.7:
עזרא ליה
25.7:
דניאלי עמית
ישראלי ליבי
כמיסה נועם
26.7:
אושרי ארבל
27.7:
עמרם נבו
28.7:
בן ששון יולי
29.7:
הרוש לי אור
נוימן עילאי נפ
קוורקיאן יולי

רשימות ספרים לקראת תשע"ט, 2019

שכבת ח'

מיומנויות שכבת ח'

כניסה לטופס

טפסים ואישורים

אישור יציאה למסע כוכב
להורים - נא לחתום אישורי יציאה לסיורים וטיולים
עודכן בתאריך 7.6.17

מידע להורים על השאלת ספרים ב"דרור"
לתלמידי חטיבת הביניים

עודכן בתאריך 1.9.17

איסופי תלמידים בהסעות תשע"ח

איסוף תלמידים , בוקר - לב השרון
איסופי תלמידים, בוקר - פרדסיה

עודכן בתאריך 16.1.18

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ח

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40