חדשות השכבה

24.1.2020
פורסמה מערכת מחצית ב'
ימי הולדת

10.7:
בן הרוש אור אברהם
וידרמן שקד
וידרמן תמר
11.7:
פישר לוסיאן
12.7:
ריבלין זיו
תלם מיכאל
13.7:
כהן תהילה
לוי דנה
רביב נעמה
14.7:
מעוז עגור
רחמים שחר

שנת הלימודים תשפ"א

רשימות ספרים לקראת תשפא

כל הרשימות
שכבת ח'

שנת לימודים תש"פ 2020-2019

עודכן ב:13/2/2020

דבר המקשרת

סיכום שבועי - מקשרת השכבה 13/2/2020
אישור יציאה למסע - להחתים הורים - לחץ
דבר המקשרת - שבועות קודמים: