חדשות השכבה

24.1.2020
פורסמה מערכת מחצית ב'
ימי הולדת

2.3:
גמדי הילה
וררו ליאן
זמיר נעם
כהן שוהם
לוי שני
לוין קשת
3.3:
וויצמן יהונתן
6.3:
ברגיג רוני
דוידי ספיר

שנת לימודים תש"פ 2020-2019

עודכן ב:13/2/2020

דבר המקשרת

סיכום שבועי - מקשרת השכבה 13/2/2020
אישור יציאה למסע - להחתים הורים - לחץ
דבר המקשרת - שבועות קודמים: