14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

לתלמידי "דרור"
הצגת ציונים וקבוצות לימוד


להצגת הציון יש למלא 9 ספרות של מספר תעודת הזהות.
הקפד לרשום 0 אם מספר זה מופיע בתחילת מספר ת"ז שלך, כמו כן חובה לרשום את ספרת הבקורת.
ת"ז