חדשות השכבהשעות איסוף לבחינות ותגבורים - יולי
רשימת ספרי לימוד לקראת תשפ"א

תהודה מחצית ב


טפסים לקראת תשפ"א

טופס הצהרת בריאות

ססמה אחידה של משרד החינוך - שחזור

שם משתמש ממחנך הכיתה - לא חובה בשחזור טלפוני
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
1. שיחזור בטלפון - מוקד תמיכה 03-9298888 שלוחה 4
או

2. שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש

היעזר בסרטון הסבר שיחזור ססמה לביצוע משימות מתוקשבות יש ללחוץ על סמל הינשוף בכל סביבה שאליה תופנה (משימות מתוקשבות, ילקוט דיגטלי, פורום תלמידים). בכניסה יש לרשום שם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.

הנחיות לפורים

פעילות פורים בחטיבה עליונה
הנחיות בטיחות לפורים

הסעות מיוחדות יום שישי הרשמה להסעות מיוחדות בשישי עד יום ג' של אותו שבוע - כאן או במדור הסעות

הרשימה מתעדכנת בכל בוקר:

היעדרות מורים ושינויים בשיעורים

מבחנים מועד ב' - מחצית א' - תש"ף

נוהל מועד ב' - חטיבה עליונה
פרטים והרשמה לבחינות ולהסעות


הורים - מידע ותשלומים

תשלומי הורים פירוט תשלומים ומידע על תשלומים למגמות

שאלונים וטפסים


בדיקת כניסה עם שם משתמש וססמה של משרד החינוך

1. סרטון הסבר על הכניסה
2. בדקו עכשיו שאתם זוכרים את שם המשתמש והסיסמה בקישור הבא: https://tdigital.lms.education.gov.il/ בדיקת כניסה עם סיסמה אחידה
לביצוע משימות מתוקשבות יש ללחוץ על סמל הינשוף בכל סביבה שאליה תופנה (משימות מתוקשבות, ילקוט דיגטלי, פורום תלמידים). בכניסה יש לרשום שם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.
סגנונות למידה

היעדרות מורים ושינויים בשיעורים


סגל חטיבה עליונה - תש"פ

שנת הלימודים תש"פ

ממועצת תלמידים

מסר ממועצת תלמידים לפתיחת השנה....

הסעות ללימודים - מחצית א' תש"פ

ישובי לב- השרון

פרדסיה

מערכת שעות תש"פ

לשימת לבכם יתכנו שינויים ואי דיוקים
במערכת השעות בכל שכבה - השיעורים ממוספרים בין 1-5 לפי הפירוט הבא:
1 - 08:40:00 07:30:00
2- 10:15:00 08:45:00
3- 12:15:00 10:45:00
4 - 14:00:00 12:30:00
5- 15:40:00 14:15:00

מערכת שעות מפורסמת בדפים השכבתיים

ארכיון שנה קודמת

טפסים ותקנון

תקנון ואורחות חיים

טפסים ונהלים תשע"ט

הטפסים מופיעים בחלון מוקפץ. אם מותקנת חסימה לחלונות מוקפצים במחשב שלך כדי להציג מערכת עליך לאפשר הצגת חלונות מוקפצים באופן זמני. לדוגמה, ביטול חסם בדפדפן Explorer: לחץ על סרגל המידע, כאשר תוצג לך הודעה שחלון מוקפץ נחסם. לאחר מכן לחץ על Temporarily Allow Pop-ups. לחילופין ניתן לשמור את הטפסים ע"י מקש ימני - שמירת יעד בשם.
תקנון בית הספר
טופס הצהרת בריאות - מעודכן לשנה"ל תשע"ט
בקשה להנחה בתשלומים לשנת הלימודים תשע"ט
מידע בנושא ביטוח תלמידים במקרים של תאונות אישיות ובמקרים של תאונות שיניים
(לתשומת ליבכם, קיים הסדר טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה)

רענון נהלים בנושא ביקור סדיר בבית הספר
קשר בין בית-הספר להורים פרודים או גרושים

פירוט תשלומי הורים, תשלום על פעילויות ובקשות להנחה

היעדרויות תלמידים

אחראית נוכחות תלמידים - נטע שלום טלפון ישיר 09-7613735

תקשוב - והנחיות

שיחזור ססמה של משרד החינוך

הצטיידו ב:
שם משתמש ממחנך הכיתה - לא חובה בשחזור טלפוני
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
1. שיחזור בטלפון - מוקד תמיכה 03-9298888 שלוחה 4
או

2. שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש

היעזר בסרטון הסבר שיחזור ססמה

ספרים ופרסומים

ספר באזרחות

שאלוני בחינות הבגרות בכל מקצועות הלימוד באתר משרד החינוךשונות

מרכזי למידה וספריות

מרכז למידה
תקנון מרכז למידה
ספריות ציבוריות
ספריות אקדמיות באזור השרון - לשירות תלמידי חטיבה עליונה