חדשות השכבה24.1.2020
פורסמה מערכת מחצית ב'
תהודה מחצית ב


ססמה אחידה של משרד החינוך - שחזור

שם משתמש ממחנך הכיתה - לא חובה בשחזור טלפוני
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
1. שיחזור בטלפון - מוקד תמיכה 03-9298888 שלוחה 4
או

2. שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש

היעזר בסרטון הסבר שיחזור ססמה לביצוע משימות מתוקשבות יש ללחוץ על סמל הינשוף בכל סביבה שאליה תופנה (משימות מתוקשבות, ילקוט דיגטלי, פורום תלמידים). בכניסה יש לרשום שם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.

הנחיות לפורים

פעילות פורים בחטיבה עליונה
הנחיות בטיחות לפורים

הסעות מיוחדות יום שישי הרשמה להסעות מיוחדות בשישי עד יום ג' של אותו שבוע - כאן או במדור הסעות

הרשימה מתעדכנת בכל בוקר:

היעדרות מורים ושינויים בשיעורים

מבחנים מועד ב' - מחצית א' - תש"ף

נוהל מועד ב' - חטיבה עליונה
פרטים והרשמה לבחינות ולהסעות


הורים - מידע ותשלומים

תשלומי הורים פירוט תשלומים ומידע על תשלומים למגמות

שאלונים וטפסים


בדיקת כניסה עם שם משתמש וססמה של משרד החינוך

1. סרטון הסבר על הכניסה
2. בדקו עכשיו שאתם זוכרים את שם המשתמש והסיסמה בקישור הבא: https://tdigital.lms.education.gov.il/ בדיקת כניסה עם סיסמה אחידה
לביצוע משימות מתוקשבות יש ללחוץ על סמל הינשוף בכל סביבה שאליה תופנה (משימות מתוקשבות, ילקוט דיגטלי, פורום תלמידים). בכניסה יש לרשום שם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.
סגנונות למידה

היעדרות מורים ושינויים בשיעורים


סגל חטיבה עליונה - תש"פ

פתיחת שנת הלימודים תש"פ

ממועצת תלמידים

מסר ממועצת תלמידים לפתיחת השנה....

הסעות ללימודים - מחצית א' תש"פ

ישובי לב- השרון

פרדסיה

מערכת שעות תש"פ

לשימת לבכם יתכנו שינויים ואי דיוקים
במערכת השעות בכל שכבה - השיעורים ממוספרים בין 1-5 לפי הפירוט הבא:
1 - 08:40:00 07:30:00
2- 10:15:00 08:45:00
3- 12:15:00 10:45:00
4 - 14:00:00 12:30:00
5- 15:40:00 14:15:00

מערכת שעות מפורסמת בדפים השכבתיים

רשימות ספרים והשאלת ספרים ב"דרור" - לקראת תש"פ, 2020

הורים יקרים, שלום רב,
אנא שימו לב כי חלק מספרי הלימוד הוחלפו בסביבות למידה דיגיטליות, חלקן יופעלו במימון משרד החינוך. כמו כן, נעשה שימוש, ככל שנוכל, בספרי לימוד דיגיטליים חינמיים המסופקים על ידי משרד החינוך.

באפשרותו של כל תלמיד לבחור באם להשתמש בספרי לימוד מנייר או בספרי לימוד דיגיטליים , על פי העדפותיו.
הנהלת קרית חינוך "דרור"
הנהגת הורים קרית חינוך "דרור

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תש"פ, 2020-2019


לתלמידי הנדסת תוכנה תכ"ם- תיערך רכישה מרוכזת של ספר לימוד

רשימת ספרי לימוד - שכבת י
רשימת ספרי לימוד - י13 - ו י11
רשימת ספרי לימוד- שכבת יא
רשימת ספרי לימוד -שכבת י"ב

לתלמידי הנדסת תוכנה תכ"ם- תיערך רכישה מרוכזת של ספר לימוד

השאלת ספרים דיגיטלית - החל מ 1.8.19

התקשרנו השנה, כמו בשנה שעברה, עם חברת קלסוס לגבי השאלת ספרים דיגיטלית. למי שמעוניין בהשאלה זו במקום השאלת ספרי דפוס, מצורף קישור המפרט כיצד להירשם וכן על המכשירים שניתן להשתמש בהשאלה זו. המכשירים לא מסופקים על ידי קלסוס על כל תלמיד לדאוג למכשיר, ניתן להוריד לכמה מכשירים. מחיר ההשאלה לכל שכבה מפורט בקישור המצורף המחיר שמופיע בעלון הוא לאחר קיזוז חוברות העבודה. את החוברות עליכם לרכוש עצמאית, כל אחד על פי רמתו. יובהר כי בית הספר אינו נותן תמיכה ואו מטפל בהשאלת הספרים הדיגיטלית לכל שאלה ניתן לפנות לנציג מההנהגה הבית ספרית או לנציג קלסוס בקישור כאן הנהגת הורים קריית חינוך דרור
ארכיון שנה קודמת

טפסים ותקנון

תקנון ואורחות חיים

טפסים ונהלים תשע"ט

הטפסים מופיעים בחלון מוקפץ. אם מותקנת חסימה לחלונות מוקפצים במחשב שלך כדי להציג מערכת עליך לאפשר הצגת חלונות מוקפצים באופן זמני. לדוגמה, ביטול חסם בדפדפן Explorer: לחץ על סרגל המידע, כאשר תוצג לך הודעה שחלון מוקפץ נחסם. לאחר מכן לחץ על Temporarily Allow Pop-ups. לחילופין ניתן לשמור את הטפסים ע"י מקש ימני - שמירת יעד בשם.
תקנון בית הספר
טופס הצהרת בריאות - מעודכן לשנה"ל תשע"ט
בקשה להנחה בתשלומים לשנת הלימודים תשע"ט
מידע בנושא ביטוח תלמידים במקרים של תאונות אישיות ובמקרים של תאונות שיניים
(לתשומת ליבכם, קיים הסדר טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה)

רענון נהלים בנושא ביקור סדיר בבית הספר
קשר בין בית-הספר להורים פרודים או גרושים

פירוט תשלומי הורים, תשלום על פעילויות ובקשות להנחה

היעדרויות תלמידים

אחראית נוכחות תלמידים - נטע שלום טלפון ישיר 09-7613735

תקשוב - והנחיות

שיחזור ססמה של משרד החינוך

הצטיידו ב:
שם משתמש ממחנך הכיתה - לא חובה בשחזור טלפוני
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
1. שיחזור בטלפון - מוקד תמיכה 03-9298888 שלוחה 4
או

2. שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש

היעזר בסרטון הסבר שיחזור ססמה

ספרים ופרסומים

ספר באזרחות

שאלוני בחינות הבגרות בכל מקצועות הלימוד באתר משרד החינוךשונות

מרכזי למידה וספריות

מרכז למידה
תקנון מרכז למידה
ספריות ציבוריות
ספריות אקדמיות באזור השרון - לשירות תלמידי חטיבה עליונה