שנת תשפ"א


הסעות - איסופים ל"דרור"
היעדרות מורים ושינויים בשיעורים
שעות הלימוד וההפסקות בלמידה מקרוב ומרחוק - בכל מקרה יש להסתכל על השעות לפי המערכת העדכנית בדף השכבה

התנהלות בשגרת קורונה


קוד לבוש
קוד התנהגות בשיעורים סינכרוניים - זום
בדרור מקפידים ממ"ש - כללים בימי קורונה

ספרי לימוד תשפ"א

לפנכם שלוש אפשרויות לרכישת ספרים