היעדרות מורים ושינויים בשיעורים

הסעות

איסוף ביום שישי
הסעות מיוחדות
שיעורים פרטיים בחינם ברשת

הורים - מידע ותשלומים

תשלומי הורים פירוט תשלומים ומידע על תשלומים למגמות

בחינת בגרות מועד קיץ, פרטים ומידע

תחרות הסייבר - שלב בית ספרי

מצגת שימוש בסביבה
חוקי המשחק

הרשמה למבחנים מועד ב''

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון - שנת הלימודים תשע"ט

שאלונים וטפסים

שאלון סגנונות למידהדבר המנהלת: קרן אדרי,

סיום פעילות שבוע - "ישראל עוצרת" אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין בחט"ע
תמונות מפעילות ליום הזיכרון ליצחק רבין
אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין -סיכום הפעילות ותמונות - מנשר להורים

טפסים ותקנון

תקנון ואורחות חיים

סגל

מערך התפקידים בחטיבה העליונה

טפסים ונהלים תשע"ט

הטפסים מופיעים בחלון מוקפץ. אם מותקנת חסימה לחלונות מוקפצים במחשב שלך כדי להציג מערכת עליך לאפשר הצגת חלונות מוקפצים באופן זמני. לדוגמה, ביטול חסם בדפדפן Explorer: לחץ על סרגל המידע, כאשר תוצג לך הודעה שחלון מוקפץ נחסם. לאחר מכן לחץ על Temporarily Allow Pop-ups. לחילופין ניתן לשמור את הטפסים ע"י מקש ימני - שמירת יעד בשם.
תקנון בית הספר
טופס הצהרת בריאות - מעודכן לשנה"ל תשע"ט
בקשה להנחה בתשלומים לשנת הלימודים תשע"ט
מידע בנושא ביטוח תלמידים במקרים של תאונות אישיות ובמקרים של תאונות שיניים
(לתשומת ליבכם, קיים הסדר טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה)

רענון נהלים בנושא ביקור סדיר בבית הספר
קשר בין בית-הספר להורים פרודים או גרושים

פירוט תשלומי הורים, תשלום על פעילויות ובקשות להנחה

היעדרויות תלמידים

אחראית נוכחות תלמידים - נטע שלום טלפון ישיר 09-7613735

רשימות ספרים והשאלת ספרים ב"דרור" - לקראת תשע"ט, 2019

הורים יקרים, שלום רב,
חוזר מנכ"ל בנוגע להשאלת ספרים פורסם ב – 21 ביוני 2018. בשל תנאי החוזר, ולאחר בדיקה ואישור של הממונה על פרויקט השאלת הספרים במשרד החינוך, לצערנו אין באפשרותנו להפעיל את הפרויקט בחטיבה העליונה בשנה"ל תשע"ט.
אנא שימו לב כי חלק מספרי הלימוד הוחלפו בסביבות למידה דיגיטליות, חלקן יופעלו במימון משרד החינוך. כמו כן, נעשה שימוש, ככל שנוכל, בספרי לימוד דיגיטליים חינמיים המסופקים על ידי משרד החינוך.

באפשרותו של כל תלמיד לבחור באם להשתמש בספרי לימוד מנייר או בספרי לימוד דיגיטליים , על פי העדפותיו.

בברכת חופשה נעימה,
הנהלת קרית חינוך "דרור"
הנהגת הורים קרית חינוך "דרור

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019


שכבת י
שכבת יא
שכבת י"ב

השאלת ספרים דיגיטלית

התקשרנו השנה, כמו בשנה שעברה, עם חברת קלסוס לגבי השאלת ספרים דיגיטלית. למי שמעוניין בהשאלה זו במקום השאלת ספרי דפוס, מצורף קישור המפרט כיצד להירשם וכן על המכשירים שניתן להשתמש בהשאלה זו. המכשירים לא מסופקים על ידי קלסוס על כל תלמיד לדאוג למכשיר, ניתן להוריד לכמה מכשירים. מחיר ההשאלה לכל שכבה מפורט בקישור המצורף המחיר שמופיע בעלון הוא לאחר קיזוז חוברות העבודה. את החוברות עליכם לרכוש עצמאית, כל אחד על פי רמתו. יובהר כי בית הספר אינו נותן תמיכה ואו מטפל בהשאלת הספרים הדיגיטלית לכל שאלה ניתן לפנות לנציג מההנהגה הבית ספרית או לנציג קלסוס בקישור כאן הנהגת הורים קריית חינוך דרור

תקשוב - והנחיות

לביצוע משימות מתוקשבות יש ללחוץ על סמל הינשוף בכל סביבה שאליה תופנה (משימות מתוקשבות, ילקוט דיגטלי, פורום תלמידים). בכניסה יש לרשום שם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.

בדיקת כניסה עם שם משתמש וססמה של משרד החינוך

1. סרטון הסבר על הכניסה
2. בדקו עכשיו שאתם זוכרים את שם המשתמש והסיסמה בקישור הבא: https://tdigital.lms.education.gov.il/ בדיקת כניסה עם סיסמה אחידה

שיחזור ססמה של משרד החינוך

הצטיידו ב:
שם משתמש ממחנך הכיתה - לא חובה בשחזור טלפוני
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
1. שיחזור בטלפון - מוקד תמיכה 03-9298888 שלוחה 4
או

2. שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש

היעזר בסרטון הסבר שיחזור ססמה

מערכת שעות תשע"ט

במערכת השעות בכל שכבה - השיעורים ממוספרים בין 1-5 לפי הפירוט הבא:
1 - 08:40:00 07:30:00
2- 10:15:00 08:45:00
3- 12:15:00 10:45:00
4 - 14:00:00 12:30:00
5- 15:40:00 14:15:00

מערכת שעות מפורסמת בדפים השכבתיים

ספרים ופרסומים

ספר באזרחות

הנחיות לבחינות בית ספריות ובחינות בגרות

הנחיות לקראת הבחינות
הנחיות לבחינות בגרות
בוגרים ותלמידים הנבחנים בבחינות בגרות מועד קיץ שימו לב !
על פי הנחיית משרד החינוך, תלמיד לא יוכל להיבחן ללא תעודת זהות מקורית ואישית ( לא צילום )
החלופה היחידה המותרת זה דרכון. ( לא רישיון נהיגה )
אסור לתלמיד להיבחן ללא תעודת זהות.
במידה ואותר תלמיד ללא תעודת זהות יש להוציאו מהכיתה ( לאחר חצי שעה ) והוא לא יוכל להמשיך ולהיבחן.
לידיעתכם,
הנהלת חטיבה עליונה

הנחיות לבחינות בגרות
בוגרים ותלמידים הנבחנים בבחינות בגרות מועד קיץ שימו לב !
על פי הנחיית משרד החינוך, תלמיד לא יוכל להיבחן ללא תעודת זהות מקורית ואישית ( לא צילום )
החלופה היחידה המותרת זה דרכון. ( לא רישיון נהיגה )
אסור לתלמיד להיבחן ללא תעודת זהות.
במידה ואותר תלמיד ללא תעודת זהות יש להוציאו מהכיתה ( לאחר חצי שעה ) והוא לא יוכל להמשיך ולהיבחן.
לידיעתכם,
הנהלת חטיבה עליונה

שינוי ציון בית-ספרי - מחורף לקיץ
שאלוני בחינות הבגרות בכל מקצועות הלימוד באתר משרד החינוךשונות

מרכזי למידה וספריות

מרכז למידה
תקנון מרכז למידה
ספריות ציבוריות
ספריות אקדמיות באזור השרון - לשירות תלמידי חטיבה עליונה