שנת תשפ"ב

מערכת לומדים מרחוק - ינואר 2022

מערכת שעות לנבצרים ומבודדים
קישור למערכת

מבחנים מועד ב

עודכן בתאריך 11.1.22

שעות איסוף - הסעות יום ו',14.1.22 - למועדי ב לנרשמים יעודכנו ביום ה', 13.1

נוהל בחינות מועד ב'

בעלי תפקידים

צוות חטיבה עליונה


ספרי לימוד תשפ"ב

לפניכם שתי אפשרויות לרכישת ספרים