חדשות השכבהימי הולדת

9.12:
אבירם עלמה
בדש הודיה
ליפשיץ אפיק
10.12:
אחיאל אייל
11.12:
גואטה אור חי
סיטב אליה
13.12:
כהן עדי
רוכברגר הדר
14.12:
רפופורט עדי

טפסים ואישורי הורים

אישור יציאה למסע כוכב
הצהרת בריאות - לחתימת ההורים ומסירה למחנך הכיתה

שנת לימודים תש"פ - 2020-2019

שעות האיסוף והתחנות פורסמו במדור חטיבת הביניים.

מערכת שעות מחצית א' תש"פ

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40

רשימות ספרים לקראת תש"פ

עודכן בתאריך 06.06.19
שכבת ט'
שאלון סגנונות למידה