חדשות השכבה27.3.2017
תלמידים יקרים


עם הססמה האחידה שקיבלתם באפשרותכם לקבל
שיעורים פרטיים אונליין חינם - ובחופשת הפסח החל משעות הבוקר


שיעורים פרטיים בלשון , מתמטיקה ואנגלית

שם המשתמש והססמה חולקו בימים המקוונים וניתן לקבלם במזכירות

לתמיכה ושאלות

ימי הולדת

21.8:
ברגר שי
כהן דולב
כהן צאלה
23.8:
גרינשטיין מיכל
וולודניצקי סהר
25.8:
אוזן טופז
26.8:
דן הופמן תיאו
חיות תמר-נעמה
פלר דולב


עודכן בתאריך 7.6.17


מידע להורים על השאלת ספרים ב"דרור"
לתלמידי חטיבת הביניים ותלמידי שכבת י` בתשע"ח
רשימות ספרים והשאלת ספרים ב"דרור"
תלמידים יקרים
עם הססמה האחידה שקיבלתם באפשרותכם לקבל שיעורים פרטיים אונליין חינם - ובחופשת הפסח החל משעות הבוקר
שיעורים פרטיים בלשון , מתמטיקה ואנגלית שם המשתמש והססמה חולקו בימים המקוונים וניתן לקבלם במזכירות לתמיכה ושאלות

מעבר לחטיבה עליונה

בחירת מקצועות בחירה נא למלא את הטופס ולקרוא היטב את ההנחיות - שימו לב שבחירתכם התקבלה (אם הבחירה לא התקבלה תקבלו הודעה)

היסעים

איסופי תלמידים בהסעות
עודכן בתאריך 29.8.16

מערך התפקידים תשע"ז

מערך התפקידים בשכבת ט'
אלפון טלפונים ודוא"ל מורים בחטיבת הביניים
עודכן בתאריך 27.10.16

טפסים ואישורים

אישור יציאה לפעילויות חוץ

עודכן בתאריך 25.1.17

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ז

לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:40 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40


ספרים לתלמידי שכבת ט'

עודכן בתאריך 2.8.16
להורי שכבת ט' שלום,
תלמידי שכבת ט' ימשיכו ללמוד עם מערכת classoos (קל-ספר) .
מחירים והנחות
מחיר כל ספרי הלימוד:
  • לתלמיד הלומד מתמטיקה בקבוצה רגילה או בקבוצת מצטיינים - 187 ש"ח.
  • לתלמיד הלומד מתמטיקה בקבוצה 3 יח"ל - 143 ש"ח.
בנוסף תשלום רישיון ל- classoos (קל-ספר) - 130 ש"ח לתלמיד.
הנחות:
לרישיון שני באותה משפחה 10% הנחה.
לרישיון שלישי באותה משפחה 20% הנחה.

המערכת לרישום והזמנות ספרים תפתח החל מ- 21.8.16

רשימת הספרים, הנחיות לרכישת הספרים והורדת האפליקציה classoos :

הנחיות לרישום למערכת והורדת ספרי לימוד - תשע"ז
יש לסמן את הספרים באתר classoos מהרשימה הבאה:
רשימת ספרים דיגיטליים מעודכנת לשכבת ט'
בנוסף יש לרכוש חוברות - עיינו בקובץ הבא:

לתשומת ליבכם
ברשימת ספרי הלימוד של שכבה ט , חוברת הדקדוק באנגלית לקבוצות מצטיינות ורגילה צ"ל Grammar worksheets 5 ולא חוברת מספר 4
לשימוש בטאבלטים יש לצרף רכישת חוברות - ראו כאן:
רשימת ספרים לכיתות ט'** רשימה זו והמחירים הינם לכלל המהדורות המודפסות ואינה לרכישה במסגרת השימוש בטאבלטים - פרט לחוברות כמפורט בקובץ.
עודכן בתאריך 1.8.16

קבוצות למידה מבחני מעבר ומקצועות בחירה בחטיבה העליונה

שיבוץ למקצועות בחירה, תוצאות בחינות מעבר ושיבוצים למתמטיקה ואנגלית. לשימת לבכם - לתלמידים שרישומם למגמות מותנה במבחן מעבר - רשומה הערה. תלמיד שלא יעמוד בבחינה - יבחר מגמה חלופית.