14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

שכבה ט - צמתים והכרעות בחיי ובחיי המדינה

""הכול צפוי והרשות נתונה" (מסכת אבות)

האדם מקבל החלטות מרגע לידתו ואילך – החלטות בנוגע לאוכל, לשינה ולפעילויות יום-יומיות אחרות – אך המידה שבה הוא עוסק באופן מודע בקבלת החלטות ומידת האחריות שהוא לוקח על החלטותיו עולות עם הגיל. קבלת החלטות היא פרי תהליך מורכב, המחויב להתייחס לכל מערכת הגורמים המשפיעים עליו ולקשרי הגומלין שביניהם. בתקופה של אחריות אישית גדלה והולכת מתבגרים רבים מוצאים עצמם במצבי קבלת החלטות חשובים ומורכבים. בפעם הראשונה בחייו התלמיד נדרש להחליט החלטה משמעותית שהשפעותיה ארוכות טווח. החלטה זו משפיעה על עתידו הקרוב – שלוש שנותיו בתיכון, ועל עתידו הרחוק – מה התחום שבו אני רוצה להתמקד ולהרחיב בו את עיסוקיי ואת ידיעותיי.

הציר של "צמתים והכרעות בחיי ובחיי המדינה" שם דגש בהכרת תהליכים אלו, בתפיסתם כשלב חשוב בהעשרת הידע של התלמיד בתחום קבלת החלטות, ברכישת כלים ומיומנויות של קבלת החלטות שיתרמו לעיצוב תהליך קבלת החלטות ככלל, ובהתנסות בקבלת החלטות מושכלת שבעזרתה יוכל לנתב את דרכו בעתיד

אנו בקריית חינוך דרור תומכים בשיח זהות המעודד בחירה מושכלת של השקפת עולם ושל אורחות חיים, שיח השואב מן התרבות הכלל-אנושית והיהודית, על הערכים ההומניסטיים והדמוקרטיים ועל ערכי המוסר והצדק הגלומים בה. על כן עלינו לתת לתלמיד כלים ומיומנויות של שיקול דעת ושל קבלת החלטות כדי לעזור לו בהחלטתו האישית.

תלמיד כיתה ט ילמד על עצמו, כיצד הוא מקבל החלטה ומהם הגורמים והשיקולים המשפיעים עליו. בשיעורי חינוך ובתחומי הדעת הנלמדים בכיתה ט – היסטוריה, אזרחות, תרבות ישראל, ספרות, מדעים ושל"ח – ייחשף התלמיד לסיפורים של הכרעות היסטוריות מהעולם היהודי, הציוני והאזרחי. גיחת של"ח, הכוללת ביקור ביד ושם והר הרצל, ומסע הכוכב של השכבה בהר הנגב ימחישו את הנלמד בכיתה.

מטרות ויעדים

 

  1. התלמיד יתוודע לתהליכים של תפיסה וחשיבה המשפיעים על תהליך קבלת החלטות
  2. התלמיד ירכוש כלים וכישורים רלוונטיים לקבלת החלטה מושכלת לקראת המעבר לחטיבה העליונה.
  3. התלמיד יהיה מודע למה שצפוי להתרחש בתיכון.
  4. התלמיד יחוש שהוא מסוגל להתמודד עם השינוי.
  5. התלמיד יסגל לעצמו נקודת ראות חיובית לקראת העתיד.