יום מקוון שכבת ז - מרץ 2018

 יום זה נועד ליישום המטרות כלהלן: 

• התאמת בית הספר ותכניות הלימודים למאה העשרים ואחת תוך יישום מיומנויות ולמידה עצמאית. 
• הפעלת תכנית של "חינוך לחירום", המקנה לתלמידים ידע ומיומנויות באשר למצבי חירום שונים, על מנת ליצור "תרבות של מוכנות".
התלמידים ימלאו דו"ח נוכחות, יבצעו מטלות לימודיות וימלאו משוב.
יום זה הינו יום לימודים מן המניין. תלמיד אשר לא יבצע את המשימות, יום זה יחשב כהיעדרות מבית הספר.

 

 

יום מקוון שכבת ז'

תלמידי שכבת ז',
במהלך היום המקוון הראשון בצעתם מטלות בנושא 70 שנה למדינת ישראל,  בהצלחה!

במסגרת שיעור חינוך בדקתם את המטלה וכל אחד מכם בחר נושא עליו ברצונו להרחיב את ידיעותיו.

ביום מקוון זה תתמקדו בנושא שבחרתם.

קראו את ההנחיות ופעלו על פיהן.

את המטלות שתבצעו עליכם לצרף לקלסר חצי שקוף שבו חלקה הראשון של המטלה (המשימות מהיום המקוון הקודם)
מועד הגשה: 13.3.18

 

חלק א'
שעה: 09:00-08:30 
מלאו דוח נוכחות 

שעה: 10:30-08:30 

שלב ראשון ושני

 

חלק ב'
שעה: 11:00-12:30 

שלב שלישי

 

שעה: 12:30-14:00

שלב רביעי 

* משוב לסיכום הפעילות                                                                                                                                             

 

  

  

לעזרה במשימות או שאלות - כתבו הודעה לכתובת: drorhelp@kdror.co.il

 

 

 

 

 

 

 

 

--

---

 ----