חדשות השכבהימי הולדת

4.12:
אור חכמון גל
משולם ליאם
5.12:
איטח מיכל
כהן שירי
9.12:
אבירם עלמה
בדש הודיה
ליפשיץ אפיק
10.12:
אחיאל אייל

עודכן בתאריך 24.10.2020

שנת תשפ"א

תלמידים יקרים, בוקר טוב

הטופס יהיה פתוח היום יום ב', 23.11 מהשעה 8:00-20:00
אי מילוי הטופס יחשב היעדרות מכל יום הלימודים
תודה על שיתוף הפעולה
המחנכים והנהלת הקריה

תיבת התהודה שלי -מלאו כאן

מערכת שעות

תקשוב- וסיוע בבעיות

הפסקות ושיעורים

לוח אירועים

הסעות

השכלה כללית

מעורבות חברתית

סגל השכבה

שעות קבלת הורים- מורים


המערכת לימי שיגרה הועברה למדור חטיבה עליונה