ימי הולדת

18.9:
יחיאל ליאן
20.9:
רון דין ליעם
21.9:
דורון ניב
ריס עדי
22.9:
ברקאי עומר
23.9:
הרשקו לי
לוי קסם

עודכן בתאריך 16.9.2020

שנת תשפ"א

מערכת שבועית לתקופת הסגר


עודכן ביום ה'- 17.9.2020 למען הסר ספק: הלימודים המקוונים יתקיימו בהתאם ללוח החופשות

מערכת לכלל התלמידים
חינוך מיוחד
מב"ר ואתגר


14.9.20 -ממפגש הורים, שנערך הערב בנושא התאמות לימודיות.
הקלטת יום ההורים שנערך בזום 7.9.20
מצגת יום ההורים שנערך בזום 7.9.20
לבקשת תלמידים: **קישור לעבודות קיץ שהיו באתר המעבר
כניסה לבית הספר מחייבת הצהרת בריאות יומית - נא להקפיד למלא הצהרת בריאות יומית במשוב!

הסגל שלנו
היעדרות מורים ושינויים בשיעורים

לומדים הברידית


** לתלמידי תכ"מ ומדעי המחשב - הודעה על קישור לשיעורים ומורים בחדר תחום

איך אני מגיע לדרור???

הסעות - תחנות ושעות איסופים ל"דרור"

היכן מתקיימים השיעורים הפיזיים בדרור???

היכן השיעורים שלי???
מה מיקום כיתות ?? מי המורים??

** לתלמידי תכ"מ ומדעי המחשב - הודעה על קישור לשיעורים ומורים בחדר תחום

מה עושים בימים הראשונים??

מכתב להורים ולתלמידים - פתיחת שנה

מה הן שעות הלימוד ? ומתי ההפסקות???

לחץ להגדלה - שימו לב - איסוף 1 לנרשמים בלבד

שעות הלימוד וההפסקות בלמידה מקרוב ומרחוק

מה קוד ההתנהגות במפגשים בדרור ובשיעורים בזום?

קוד לבוש
קוד התנהגות בשיעורים סינכרוניים - זום
בדרור מקפידים ממ"ש - כללים בימי קורונה

מה תהיה המערכת הקבועה שלנו??

המערכת משתנה מידי יום - שימו לב

מערכת שעות קבועה למחצית א' תשפ"א


לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

רשימות ספרים

רשימת ספרי לימוד במדור חטיבה עליונה

תקשוב - רכישות והנחיות

לפני ביצוע הרכישה של הסביבה בלשון וביצוע משימות מתוקשבות חובה להצטיד בשם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.

שיחזור ססמה של משרד החינוך

הצטיידו ב:
שם משתמש ממחנך הכיתה
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
שיחזור:
בטלפון: מוקד תמיכה
03-9298888
או

שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש בקישור הבא:
בדיקת כניסה עם סיסמה אחידה
מצגת הסבר לשחזור הססמה
כתבו את שם המשתמש והססמה במקום נגיש כגון: בטלפון הנייד כאחד מאנשי הקשר או בפתיקית. הססמה האחידה משמשת לכניסה לבחינות ולספרים וסביבות למידה ומבחנים
חובה להיכנס בסמל הינשוף
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר

רכישת תכנים בלשון - סביבת לשון של מט"ח

תלמידים יקרים, עליכם לרכוש את סביבת הלמידה בלשון בעזרת הססמה האחידה - כך תזוהו כתלמידי בית הספר.

הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח


עודכן בתאריך 31.8.2020
הסעות - איסופים ל"דררור"

טפסים שיש להביא למפגש הכיתתי חתומים על ידי ההורים

נא למלא ולהביא למפגש הכיתתי בבית הספר את הטפסים הבאים חתומים על ידי ההורים:
ערבון השאלת ספרים בספרייה - מידעת (צי'ק ביטחון) - (רק לתלמידים חדשים בדרור שלא למדו בחטיבת הביניים דרור -לא מסרו בהרשמה לכיתה ז')
אישור ויתור סודיות
אישור השתתפות בפעילות תקשוב
אישור שמירת קשר - להורים גרושים
ועדת רווחה - הנחות בתשלומים

אישור יציאה קבוע מבית הספר
•עולה חדש/תושב חוזר יצרף טופס "בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים המעיד על שנות השהייה בחו"ל.שונות

אתר המעבר לחטיבה עליונה הסעות - תחנות ושעות איסופים ל"דרור"
מכתב להורים ולתלמידים - פתיחת שנה
היום הראשון ללימודים: היכן אני לומד? מיקום כיתות וחדרים
שעות הלימוד וההפסקות בלמידה מקרוב ומרחוק
היעדרות מורים ושינויים בשיעורים


הסגל שלנו

התקנה c#
התקנה לתכנות אינטרנט
דרייברים לתלמידי אינטרנט - גישה למסד נתונים