ימי הולדת

15.4:
ירון ענבל
עמרניאן נהוראי
16.4:
גולן אביב
מרטן ליאן
18.4:
סליטרניק אורי
צורי אביגיל
19.4:
ברין נועה
סופר נדב
20.4:
בייסרמן שי
כהן זיו
21.4:
בן נון ים
קבלאן לין

עודכן בתאריך 4.4.2021

שנת תשפ"א
אקדמיה ב"דרור" - פרטים
מערכת שעות

תקשוב- וסיוע בבעיות

הפסקות ושיעורים

הסעות

השכלה כללית

מעורבות חברתית

סגל השכבה

שעות קבלת הורים- מורים


המערכת לימי שיגרה הועברה למדור חטיבה עליונה