29.11.2018

רכישת תכנים בלשון - סביבת לשון של מט"ח


תלמידים יקרים,
עליכם לרכוש את סביבת הלמידה בלשון בעזרת הססמה האחידה - כך תזוהו כתלמידי בית הספר.


בנוסף מהשבוע הבא תקבלו עבודות ותרגילים שיחייבו אתכם לדעת מהי הססמה.
הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח


לכל חדשות דרור