חדשות השכבה

29.3.2020

מטלות סיום מעורבות חברתית לשכבת י"ב

באתר למידה בימי קורונה
יש להגיש עד יום א', 29.3.20 בשעה 19:00


12.3.2020
ציוני הגשה לבחינות בגרות מפורסמים
במדור לימודים -

פורסמו ציוני הגשה במחול


ימי הולדת

9.4:
בן שלום אור
גנור מיה
ששון מעיין
10.4:
בלדב ליא
11.4:
אהרון נעם
גדסי אביב
כפיף נועה
לשץ שקד
13.4:
חצרוני עמית
פרידמן לירי
14.4:
זמוש אביתר
זרח רן
פלד נטע

מטלות סיום מעורבות חברתית לשכבת י"ב
באתר למידה בימי קורונה יש להגיש עד יום א', 29.3.20 בשעה 19:00

עדכון שבועי מקשר השכבה - אודי ג'רמון

עודכן: 7.2.2020

דבר מקשר השכבה -13.2.2020

דבר מקשר השכבה -07.2.2020
דבר מקשר השכבה -31.1.2020
דבר מקשר השכבה -24.1.2020
ציוני הגשה לבחינות בגרות מועד חורף מפורסמים במדור לימודים -

בגרות מועד חורף

פורסמו ציוני הגשה בהיסטוריה
הרשמה להסעות במדור "בחינות בגרות - עמוד ראשי" 27.1.2020

מסלול לומד עצמאי בתנך - נוהל פרטים והרשמה


תקציר מצגת הרצאה להורים - גיוס לצה"ל- לחץ כאן לפרטים עודכן בתאריך 24.1.2020

מערכת שעות מחצית ב' תש"פ

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע של ה 26.1.2020 - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40


היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תש"פ, 2020-2019

במדור חטיבה עליונה

מערכת תעודכן ביום ד

השכלה כללית

שאלון סגנונות למידה