חדשות השכבה19.5.2021
מערכת ועדכונים בעמוד זה
ימי הולדת

19.6:
כספרי מיכל
קורן רותם
20.6:
חדד נועה
חי יונתן
לב-נאור יובל
לב-נאור ליאור
23.6:
בוצר גלי
24.6:
טל טרלו נועם
צראף אור

עודכן בתאריך 19.05.2020

שנת תשפ"א

19/5/21 - בעקבות האירועים

בהמשך להנחיות ראש המועצה באשר למחסור במרחבים מוגנים ב"דרור", ילמדו פיזית בבית הספר 4 שכבות. שתי שכבות תלמדנה מרחוק. מחר יום רביעי, 19/5/2021, הלימודים יתקיימו בין השעות 09:15 – 14:15 כדלקמן:
שכבה י"ב – תלמד מרחוק
כיתות חינוך מיוחד ז'-י"ב – ילמדו בבית הספר
כיתות מב"ר ואתג"ר - ילמדו בבית הספר.
מערכות למחר תפורסמנה באתר בית הספר על ידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.
ביום חמישי 20/5/2021, בחינת הבגרות במתמטיקה תתקיים כסדרה.

הודעה לגבי השכבות הלומדות ביום חמישי תימסר מחר.
הודעה זו כפופה לשינויים בהתאם למצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף.


לוח שיעורים והפסקות חדש