חדשות השכבה

17.3.2019
ציוני בגרות מועד חורף מפורסמים במדור לימודים ובמדור בחינות בגרות מהעמוד הראשי


27.1.2019

:
מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימוד
28.5.201927.1.2019

בגרות מועד ב, חורף 2019


בדיקת הרשמה למועד ב' - מועד חורף
ימי הולדת

24.3:
גרשנבל לי
ישראל ניב
26.3:
גוב ארי נועם
גיא הילה
ספרסקי רוני
28.3:
ילוז זוהר
29.3:
בקר עידו צבי
סער ליאור

היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

הורים ותלמידים הנחיות בטיחות לפורים

עודכן בתאריך 13.2.19

בחינות בגרות מועד קיץ

הרשמה לבחינות חוזרות, ומידע על שעות וציונים

שלב האתגרים החל מ10.2.19 - תחרות הסייבר

מצגת שימוש בסביבה
חוקי המשחק

מועד ב'

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון - שנת הלימודים תשע"ט

עודכן בתאריך 1.12.18

28.5.2019 - מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימודדבר המקשרת ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה 4-8.11.18
עודכן בתאריך 2.11.18
דבר המקשרת: ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה..מנשר להורים ולתלמידים
שכבת י"ב - לו"ז פעילות השבוע החל ב 28.10.18 עודכן בתאריך 27.10.18

השכלה כללית

שאלון סגנונות למידה

מבדקים מעודכנים: 22.10.2018
מבדק לירון כנעני בכר

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019

שכבת י"ב
עודכן בתאריך 4.2.19

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40