חדשות השכבה

5.1.2020
ציוני הגשה לבחינות בגרות מועד חורף מפורסמים
במדור לימודים -

פורסמו ציוני הגשה בתנ"ך
ימי הולדת

21.1:
אחיאל נועם
שלום שגב
23.1:
כהני ענבל
לוי נוי ליאן
פורמן שחר
קופלמן נעם
24.1:
אוזון שירה

איסופים לבגרות באנגלית האיסוף מהתחנות הראשיות בכל ישוב

ציוני הגשה לבחינות בגרות מועד חורף מפורסמים במדור לימודים - פורסמו ציוני הגשה בתנ"ך

מסלול לומד עצמאי באזרחות - נוהל פרטים והרשמה


תקציר מצגת הרצאה להורים - גיוס לצה"ל- לחץ כאן לפרטים עודכן בתאריך 29.8.19

מערכת שעות מחצית א' תש"פ

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע של ה 1.9.19 - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40


היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תש"פ, 2020-2019

במדור חטיבה עליונה

מערכת תעודכן ביום ד

השכלה כללית

שאלון סגנונות למידה