5.2.2019
שימו לב לשינוי בשעות האיסוף בבוקר - מחצית ב'


27.1.2019

:
מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימוד
28.5.201927.1.2019

בגרות מועד ב, חורף 2019


בדיקת הרשמה למועד ב' - מועד חורף


27.1.2019

**נפתחה הרשמה לבחינת בגרות מועד ב' בלבד - קיץ 2019

**ההרשמה רק לתלמידים המעוניינים בבחינה חוזרת.
לכל חדשות דרור