15.12.2018
עודכן בתאריך 15.12.18לוח זמנים בחינת מתכונת באנגלית

1.12.2018

:
מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימוד
28.5.2019


3.12.18 - פגישה עם הבמאי של מסיבת הסיום
13.12.18 - יום צילומים כיתתיים + קבוצות
17.12.18 - יום צילומים אחרון!!
11.12.18 - יום אחרון לשליחת תמונות + טקסטים לספר מחזור


27.10.2018

בגרות מועד ב, חורף 2019


תלמידים יקרים, בחינת בגרות חורף, מועד ב' תוזמן לתלמידים שנרשמו בלבד.
בדיקת הרשמה למועד ב' - מועד חורףלכל חדשות דרור