10.9.2020
ראו בעמדו זה: הסבר על התחברות למודל מתוכנת משוב, הסבר על אתר בית הספר ועדכון מערכת
לכל חדשות דרור