ראשי מפת אתר צור קשר

מדעי המחשב תשס"ז

מבנה ארגוני:

בכיתות י' ,י"א וי"ב נלמד "מדעי המחשב" כמקצוע מורחב לבגרות 5 יח"ל.
במגמה לומדים כ-50 תלמידים בכיתה י' (בשתי קבוצות) וכ- 50 תלמידים בכיתה יא' וכ-40 תלמידים בכיתה יב'.
בצוות ההוראה שתי מורות:
גבע לאה- מקשרת ומורה בכיתות י'-י"ב
קלינגר אורית - מורה בכיתות י'-י"ב

רציונל:

מחשבים ומידע תופסים מקום הולך וגדל בחיינו, ועל כן מוסכם על מעצבי תכניות לימודים בעולם כולו, שידע והבנה בסיסיים במה שנוגע לפן הטכנולוגי של הכרת המחשב ושימושיו הם חלק בלתי נפרד מההשכלה שיש להקנות כיום לתלמידים.
נוסף להתפתחות הטכנולוגית ובמקביל לה, התפתחו מדעי המחשב מן ההיבט המדעי. אבן היסוד להתפתחות התחום המדעי הונחה עוד לפני בניית המחשב הראשון, וכיום שני מסלולי ההתפתחות משולבים זה בזה, מזינים זה את זה ומאיצים זה את התפתחותו של זה.

מטרות הלמידה:

מטרת התכנית היא ללמד מושגי יסוד של מדעי המחשב וכן עקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות. התכנית מדגישה עקרונות שעומדים במבחן הזמן לעומת מושגים תלויי טכנולוגיה שצפויים להתיישן במהירות. מטרת התכנית אינה הכשרה מקצועית ואף לא הקניית מיומנויות טכנולוגיות, כגון לימוד שפת תכנות על בוריה. התכנית מקנה ללומדים יכולת חשיבה אלגוריתמית, מיומנויות לניתוח ופתרון אלגוריתמי של בעיות, ומושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות

חומרי הלמידה:

ספרי לימוד, דפי עבודה והסבר שנכתבו ע"י המורים, תרגילים ומשימות ממוחשבות.

דרכי ההוראה וסגנונות הלמידה:

הלמידה כוללת הוראה פרונטלית, תרגול ולמידה במעבדת מחשבים, תרגילי חשיבה וחידות בכתב ובמחשב.

נושאי הלימוד


הערכה:

15% עבודת כיתה, תרגילים ושיעורי בית
70% מבחנים
15% בחנים

כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2024