ראשי מפת אתר צור קשר

מידע ופעילות בלשון

4.4.2009
תשובות לפרק שם המספר
תשובות לפרק שם העצם
תשובות לפרק המילון
תשובות לפרק הפועל - חסרים
תשובות לפרק הפועל - מרובעים


פתרונות של הפועל - גזרת השלמים 3.3.2009
סדר המילים במשפט ודרכים למסירת יידוע 4.12.2008
משפטים שאינם פשוטים 4.12.2008

ניבים, מטבעות-לשון ופתגמים פירושיהם ודוגמות לצדם
קישור לאתר סחל"ב
שיעור 1 עיצורים
שיעור 2 תנועות ואימות קריאה
שיעור 3 המפיק
ניבים באות א'
ניבים באות ב'
ניבים באות ג'
משפט ייחוד
תורת ההגה - תרגול וחזרה כתבה נחמה לוי
תל"ן בנושא: דו משמעות כתבה אורית דוכן
תל"ן בנושא: נרדפות וניגודיות כתבו ספיר ברנע ודורית טוירשטיין
תל"ן לפורים בנושא סמנטיקה כתבה ודורית טוירשטיין
 • משפט מחובר 1
 • משפט מחובר 2
 • משפט מחובר 3
 • משפט מחובר 4
 • משפט מחובר 5

  דף עבודה מספר 1 בלשון בנושא התיאורים (לכיתות ט' ו-י')

  עמודי עזר נוספים של תמר גרינפלד:

 • דף פתרונות חפ"נ חפי"ץ
 • משפט מחובר- דף תרגילים 6
 • כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

  לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2023