ראשי מפת אתר צור קשר

נהלים לשעורי חינוך גופני-חט"ע


1. השתתפות בתלבושת ספורט בלבד- חובה להגיע לשיעורים עם חולצת בית הספר ממגוון הצבעים הקיים.
2. תלמיד שאינו משתתף בשיעור באופן פעיל, חייב להישאר צמוד לכיתתו במשך כל השיעור ולסייע בכל תפקיד שיידרש.
3. קיים איסור מוחלט על שימוש בטלפונים סלולריים במהלך השיעורים !
4. הפעילות בחדר הכושר תהיה בנוכחות מורה בלבד ובהתאם להנחיות הכתובות.
5. א. תלמיד/ה רשאי לא להשתתף בשני שיעורים במהלך המחצית, מסיבות
מוצדקות בלבד. כל אי השתתפות נוספת, תחייב השלמת השיעור.
ב. אי השלמה של שיעורים, תגרום הורדה בציון המחצית.
6. הרכב הציון:
שכבה י' – השתתפות והשקעה = 60%
מבחני מיומנות וכושר = 40%
10% מהציון הסופי עוברים לחישוב ציון הבגרות
שכבה יא' – השתתפות והשקעה = 60%
מבחני מיומנות (עבודה)ומבחני כושר = 40%
20% מהציון הסופי עוברים לחישוב ציון הבגרות
שכבה יב' - השתתפות והשקעה = 60%
מבחני כושר = 40%

50% מהציון השנתי עוברים לחישוב ציון הבגרות


הרכב ציון לתעודת הבגרות:
י' – 10%
יא' – 20%
יב' – 50%
מבחן גמר – 20%
בברכה ובהצלחה
צוות חנ"ג
כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2024