ראשי מפת אתר צור קשר

צור קשר

טלפון המידעת:
7613702-09, 7613703-09


צוות העובדים במידעת:

רננה כליפא, מנהלת reni@kdror.co.il
בתיה בונה batia@kdror.co.il
טובה אליאסף tovaa@kdror.co.il
יעל פירר yael@kdror.co.il
כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2024