ראשי מפת אתר צור קשר

הייעוץ החינוכי


היועצים החינוכיים פועלים בבית הספר כחלק מהמערכת הבית ספרית והינם חלק מהנהלת בית הספר. מתוקף כך הם נוטלים חלק בהתווית המדיניות הבית ספרית, מתוך ראייה ייעוצית מערכתית. היועצים באים במגע שוטף עם תלמידים, הורים, והצוות החינוכי בבית הספר. נוכחותם המתמדת הופכת אותם לגורם המקצועי הזמין והראשוני לפנייה של אוכלוסיות אלו. עבודת הייעוץ בדרור מתבצעת בשיתוף פעולה עם מקשר השכבה והחונכים. שת"פ זה מאפשר הסתכלות וסיוע רחבים יותר.

היועצים עוסקים במספר תחומים:

1.מתן ייעוץ פרטני לתלמידים ולהוריהם בתחומים לימודיים חברתיים ורגשיים.
2.ייעוץ למערכת בית הספר (מורים, הנהלה) במטרה לשיפור וקידום רווחתו של הפרט, והאקלים הבית ספרי.
3.ייעוץ והדרכה למקשרים, לחונכים, ולמורים המקצועיים.
4.סיוע בבנייה ובהפעלת תוכניות מניעה ותוכניות התפתחותיות (כגון כישורי חיים, מניעת שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, הכנה לצה"ל וכד'), ובנייה של תוכניות ייעוציות בהתאם לצורכים שעולים "בשטח" (אנורקסיה, אובדן במשפחה, פיגועי טרור וכד').
5.סיוע אישי ומערכתי במצבי משבר, מעבר לחץ וחירום.
6.מעורבות בתהליכי הלמידה בבית הספר.
7.טיפול בתלמידים לקויי למידה: דיווח שוטף למורים על צרכי התלמידים, ומתן מענה לצורכי למידה והיבחנות במבחנים פנימיים וחיצוניים.

תפישה משלבת זו מאפשרת להשיג מספר מטרות:

-חיבור של הפרט עם מקורות התמיכה הפנימיים והחיצוניים שלו.
-הקניית כלים לזיהוי ואיתור מצוקה לצוות המלווה את התלמיד (חונכים ומורים).
-סיפוק מידע לגבי נושאים אשר נוגעים לגילם, עניינם, ולבטיהם של בני הנוער.
-מתן מקום לאינטראקציה בין אישית שונה מהאינטראקציה הלימודית.
-מתן כלים לתקשורת בין אישית טובה יותר תוך חשיפה לצרכינו החברתיים.
-מודלינג להידברות פתוחה יותר.
בחינת עצמי בקבוצה ואני כפרט.

הדגש בעבודת הייעוץ הינו תהליכי, תוך התמקדות במספר מימדים: קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים, ופיזיולוגיים.

ייחודיות הייעוץ בדרור:

בנוסף לדברים שהוזכרו עד כה, עבודת הייעוץ בדרור ייחודית במספר מישורים ובאה לידי ביטוי במעגלי הפעילות המגוונים:
- בימת דיון: היועצים נוטלים חלק בהבניית התוכנית ובהנחייתה.
- עבודה עם החונכים: ליווי החונכים והעצמתם בעבודתם עם התלמידים ומשפחותיהם. הנחיית החונכים בהעברה של תוכניות ייעוציות, ומתן כלים לחונך להנחייה קבוצתית. העשרת כלי החונך ביצירת דיאלוג משמעותי עם התלמיד.
- עבודה עם מקשר השכבה: ניהול השכבה מתבצע ע"י המקשר והיועץ, תוך שיתוף פעולה וחשיבה משותפת המביאים לראייה רחבה וכוללת בניהול השכבה.
- שיחות מיקוד: שיחות המיקוד מונחות ע"י היועץ, ומהוות כלי להבנת תפיסותיהם, רגשותיהם, ועמדותיהם, של התלמידים לגבי בית הספר.

ייעוץ בראייה משפחתית:

ההתייחסות למשפחה מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליכים הייעוציים והפסיכולוגיים בבית הספר. ההנחה היא שהמשפחה הינה המסגרת הראשונית והמשמעותית ביותר בחיי התלמיד.
לפיכך עבודת הייעוץ ב"דרור" משלבת בתוכה מספר מעגלים השלובים זה בזה: הפרט, המשפחה, הקבוצה, בית הספר כמערכת, והקהילה, מתוך תפישה שנכון יותר לייעץ ולטפל בראייה כוללת של מעגלי חייו השונים של הפרט.
כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2024