פסקל
נושא עמוד ותרגיל קישור
לולאת for עמוד 111 תרגיל 4 פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 5 פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 6 פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 7 א פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 7 ב פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 8 א פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 8 ב פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 9 ב פיתרון
לולאת for עמוד 111 תרגיל 9 ג פיתרון
לולאת for עמוד 119 תרגיל 20 פיתרון
לולאת for עמוד 119 תרגיל 21 פיתרון
לולאת for עמוד 119 תרגיל 22 פיתרון
לולאת for עמוד 119 תרגיל 23 פיתרון
לולאת for עמוד 123 תרגיל 25 פיתרון
לולאת for עמוד 123 תרגיל 26 פיתרון
לולאת for עמוד 123 תרגיל 27 פיתרון
לולאת for עמוד 123 תרגיל 28 פיתרון
לולאת for עמוד 123 תרגיל 29 פיתרון
לולאת for עמוד 123 תרגיל 30 פיתרון
לולאת for עמוד 123 תרגיל 31 פיתרון
לולאת for עמוד 124 תרגיל 32 פיתרון
לולאת for עמוד 124 תרגיל 33 פיתרון
לולאת for עמוד 124 תרגיל 34 פיתרון
בעיות מינימום ומקסימום עמוד 127 תרגיל 38 פיתרון
בעיות מינימום ומקסימום עמוד 127 תרגיל 39 פיתרון
בעיות מקסימום ומינימום עמוד 127 תרגיל 40 פיתרון
בעיות מינימום ומקסימום עמוד 127 תרגיל 41 פיתרון
בעיות מינימום ומקסימום עמוד 127 תרגיל 42 פיתרון
בעיות כלליות לסיכום עמוד 129 תרגיל 46 פיתרון
בעיות כלליות לסיכום עמוד 129 תרגיל 47 פיתרון
בעיות כלליות לסיכום עמוד 129 תרגיל 48 פיתרון
בעיות כלליות לסיכום עמוד 129 תרגיל 49 פיתרון
בעיות כלליות לסיכום עמוד 129 תרגיל 50 פיתרון
בעיות כלליות לסיכום עמוד 129 תרגיל 51 פיתרון
בעיות כלליות לסיכום עמוד 129 תרגיל 52 פיתרון
לולאת while עמוד 136 תרגיל 7 פיתרון
לולאת while עמוד 137 תרגיל 8 פיתרון
לולאת while עמוד 137 תרגיל 9 פיתרון
לולאת while עמוד 137 תרגיל 10 פיתרון
לולאת while עמוד 137 תרגיל 11 פיתרון
לולאת while עמוד 137 תרגיל 12 פיתרון
לולאת while עמוד 137 תרגיל 13 פיתרון
לולאת while עמוד 141 תרגיל 14 פיתרון
לולאת while עמוד 141 תרגיל 15 פיתרון
לולאת while עמוד 141 תרגיל 16 פיתרון
לולאת while עמוד 141 תרגיל 17 פיתרון
לולאת while עמוד 141 תרגיל 18 פיתרון
משולש פסקל לא קשור בכלל לצפייה
סדרת פיבונאצ'י גם כן לא קשור בכלל פיתרון